Διουρηθρική Αφαίρεση Όγκου Ουροδόχου Κύστεως – TURBT

Διουρηθρική Αφαίρεση Όγκου Ουροδόχου Κύστεως – TURBT

- Απρίλιος 16, 2019

Είναι η χειρουργική αφαίρεση επιφανειακού όγκου της ουροδόχου κύστεως µέσα από την ουρήθρα.
Εφαρµόζεται όταν βρεθεί κάποιος θηλωµατώδης όγκος µέσα την ουροδόχο κύστη ή στην προστατική ουρήθρα.
Εισάγεται το ρεζεκτοσκόπιο µέσα από την ουρήθρα στην ουροδόχο κύστη και κόβει µε θερµότητα τον όγκο. Πρέπει πάντα να αφαιρείται και τμήμα του μυικού χιτώνα της ουροδόχου κύστεως για να είναι σωστή η εκτομή. Στη συνέχεια καυτηριάζεται η περιοχή και εισέρχεται καθετήρας ο οποίος αφαιρείται σε 3 ηµέρες.