Καυτηριασµός Κονδυλωµάτων

Καυτηριασµός Κονδυλωµάτων

- Απρίλιος 16, 2019

Τα κονδυλώµατα πρέπει να αντιµετωπίζονται γιατί έτσι µειώνεται το φορτίο του ιού HPV.

Η αντιµετώπιση των κονδυλωµάτων γίνεται στο ιατρείο ανώδυνα με εξάχνωση τους.

Δεν υπάρχει φάρµακο το οποίο να εξαλείφει τον ιό.