Νεφρεκτοµή

Νεφρεκτοµή

- Απρίλιος 16, 2019

Είναι η χειρουργική αφαίρεση του νεφρού.

Στη ριζική νεφρεκτοµή συναφαιρείται το περινεφρικό λίπος και το επινεφρίδιο, σε ασθενείς µε εντοπισµένο καρκίνο του νεφρού, ο οποίος δεν έχει επεκταθεί έξω από τον νεφρό.

Στη µερική νεφρεκτοµή γίνεται αφαίρεση µόνο του όγκου (ογκεκτοµή) ενώ ο υπόλοιπος υγιής νεφρός διατηρείται.

Στην απλή νεφρεκτοµή αφαιρείται µόνο ο νεφρός ενώ το περινεφρικό λίπος και το επινεφρίδιο παραµένουν και γίνεται σε περιπτώσεις καλοηθών παθήσεων του νεφρού.

Αναλυτικότερα τα πλεονεκτήµατα της ροµποτικής ριζικής νεφρεκτοµής είναι:

  • Μικρότερο χειρουργικό τραύµα
  • Μικρότερη απώλεια αίµατος και λιγότερες µεταγγίσεις
  • Ελάχιστος χειρουργικός πόνος
  • Αισθητικά καλύτερο αποτέλεσµα
  • Συντοµότερος χρόνος παραµονής στο νοσοκοµείο
  • Ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενούς
  • Γρηγορότερη λειτουργία του εντέρου και ταχύτερη επιστροφή στην συνηθισµένη δίαιτα
  • Συντοµότερη επιστροφή στις καθηµερινές δραστηριότητες