Ουροροοµέτρηση

Ουροροοµέτρηση

, - Απρίλιος 16, 2019

Το ιατρείο διαθέτει το Ροόµετρο της Mediwatch µε περιστρεφόµενο δίσκο για µέγιστη ακρίβεια στη µέτρηση.

Με τη ροοµέτρηση ελέγχουµε τη µορφολογία της καµπύλης ροής – όγκου η οποία µας δίνει πληροφορίες για το αν η ούρηση έχει φυσιολογική ροή, αν υπάρχει αποφρακτική ούρηση ή χαµηλή ροή ούρησης και να υποψιαστούµε µια µη συνεργική ούρηση.