Ριζική Κυστεκτομή

Ριζική Κυστεκτομή

- Απρίλιος 16, 2019

Είναι η χειρουργική αφαίρεση της ουροδόχου κύστεως µαζί µε τον προστάτη στους άνδρες και µαζί µε τις ωοθήκες και τη µήτρα στις γυναίκες.
Γίνεται όταν υπάρχει διηθητικός ή επιφανειακός αλλά πολύ επιθετικός καρκίνος στην ουροδόχο κύστη.
Μπορεί να γίνει ροµποτικά, λαπαροσκοπικά ή µε την ανοικτή µέθοδο. Περιλαµβάνει εκτεταµένη λεµφαδενεκτοµή στην πύελο και εκτροπή των ούρων.

Τα πλεονεκτήµατα της ροµποτικής ριζικής κυστεκτοµής σε σχέση µε την ανοιχτή χειρουργική είναι:

  • Ελάχιστος χειρουργικός τραυµατισµός των ιστών
  • Καλύτερο αποτέλεσµα αισθητικά και εντυπωσιακά µικρότερες ουλές
  • Ταχύτερη ανάρρωση και γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενούς
  • Μηδενική σχεδόν απώλεια αίµατος οπότε λιγότερες µεταγγίσεις
  • Ελαχιστοποίηση του µετεγχειρητικού πόνου
  • Ταχύτερη έξοδος από το νοσοκοµείο
  • Συντοµότερη επιστροφή στις καθηµερινές δραστηριότητες, στην εργασία και στην συνηθισµένη διατροφή
  • Μηδαµινές µετεγχειρητικές επιπλοκές που σχετίζονται µε το τραύµα, όπως πχ διαπύηση, διάσπαση, κήλη, χρόνιος πόνος, δύσµορφη ουλή κτλ.
  • Επειδή η κοιλιά µένει κλειστή και δεν υπάρχει µεγάλη απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών σε σχέση µε το ανοιχτό χειρουργείο η καρδιαγγειακή και αναπνευστική επιβάρυνση είναι σηµαντικά µικρότερη