Στενώµατα ουρήθρας

Στενώµατα ουρήθρας

- Απρίλιος 16, 2019

Ανάλογα με το μέγεθος του στενώματος, τη θέση του και την ηλικία του ασθενούς εφαρμόζονται διαφορετικές θεραπείες.

Στο ιατρείο γίνεται ενδοσκοπική διαστολή με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Σε νοσοκομείο μπορεί να γίνει ενδοσκοπική ουρηθροτοµή µε µικροσκοπικό µαχαιρίδιο ή ουρηθροπλαστική µε λήψη µοσχεύµατος από το βλενογόννο του στόµατος.

Σε υπερήλικες γίνονται διαστολές σε τακτά χρονικά διαστήµατα.