Βιογραφικό

Urologist – Andrologist M.D., M.Sc

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΟΥΦΗΣ

 • Γεννήθηκα και µεγάλωσα στη Ζάκυνθο, το 1995 αποφοίτησα από το 1ο Γενικό Λύκειο Ζακύνθου.
 • Το 2002 αποφοίτησα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Τιµισοάρας µε βαθµό πτυχίου 8,3.
 • Το 2004 έλαβα τον τίτλο αναγνώρισης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α µετά από Πανελλήνιες εξετάσεις.
 • Από το 2005 έως το 2006 έκανα την Υπηρεσία Υπαίθρου (Αγροτικό) στο Περιφερειακό Ιατρείο Μαχαιράδου Ζακύνθου µε 6µηνη απόσπαση στη Χειρουργική Κλινική του Γ.Ν.Ζακύνθου.
 • Από το 2006 έως και το 2007 ήµουν Ειδικευόµενος στη Γενική Χειρουργική στο Γ. Ν. Ζακύνθου µε συµµετοχή συνολικά σε 464 επεµβάσεις.
 • Από το 2008 έως το 2009 ήµουν Εκπαιδευτής στο ΙΕΚ Ζακύνθου στα τµήµατα Νοσηλευτικής και Δασικής Προστασίας και Ελεγκτής Ιατρός του ΟΠΑΔ στη Ζάκυνθο.
 • Από το 2009 έως το 2013 υπήρξα Ειδικευόµενος στην Ουρολογική Κλινική στο Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»
 • Στα πλαίσια της ειδικότητας της Ουρολογίας:
  Πραγµατοποίησα 351 Χειρουργικές Επεµβάσεις από τις οποίες 114 Διουρηθρικές εκτοµές.
  Επίσης έκανα 171 Κυστεοσκοπήσεις, 51 τοποθετήσεις Pig Tail και 166 Διορθικές Βιοψίες Προστάτη.
  Εξειδικεύτηκα στην Ανδρολογία από το Διευθυντή της Ουρολογικής Κλινικής Dr. Γκέκα Αριστοµένη.
  Εκπαιδεύτηκα στις λιθοτριψίες στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ευάγγελο Λιάτσικο.
  Εκπαιδεύτηκα στη Νευροουρολογία και Ουροδυναµική στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αθανασόπουλο Αναστάσιο.
 • Ασκήθηκα για 6 µήνες στην Πλαστική Χειρουργική του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» και µεταφέρθηκα στην Αθήνα για 6µηνη άσκηση στην Παιδοουρολογία στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία».
 • Από το 2015 κατέχω το Μεταπτυχιακό Τίτλο Master (M.Sc) στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας.
 • Από το 2015 επίσης, είµαι πιστοποιηµένος µε ειδική άδεια από το Υπουργείο Υγείας στη διενέργεια Υπερηχογραφηµάτων στο Ουροποιογεννητικό σύστηµα.
 • Έχω 9 δηµοσιεύσεις σε Διεθνή Συνέδρια και 16 δηµοσιεύσεις σε Ελληνικά Συνέδρια.
 • Έχω Παρακολουθήσει 36 Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια.
 • Είµαι πιστοποιηµένος στη χρήση υπολογιστών σε: Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet
 • Μιλάω δύο ξένες γλώσσες: Ρουµάνικα επίπεδο Γ2 (Άριστη γνώση ), Αγγλικά επίπεδο Β2 ΚΠγ και Cambridge (Καλή γνώση)
 • Διακρίσεις: Βραβευµένος από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου για την επίδοση µου στο διαγωνισµό της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρίας.