Χειρούργος, Ουρολόγος & Ανδρολόγος στην Ζάκυνθο

2695301078

6944460553

Πλατεία Αγίου Λουκά &

Κανδιάνου Ρώμα 2, Ζάκυνθος

Category: Εξετάσεις

Υπερηχογράφηµα ουροποιητικού και γεννητικού συστήµατος

Υπερηχογράφηµα ουροποιητικού και γεννητικού συστήµατος

Ο ιατρός Σούφης Ευγένιος κατέχει ειδική άδεια από το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια υπερηχογραφηµάτων στο ουροποιογεννητικό σύστηµα.

Το ιατρείο διαθέτει το σύγχρονο Ουρολογικό υπερηχογράφο της εταιρείας BK Medical, τύπου Flex Focus µε διακοιλιακή κεφαλή, διορθική κεφαλή και κεφαλή επιφανειακών οργάνων.

Εξετάζονται τα Νεφρά, οι Ουρητήρες, η Ουροδόχος κύστη, ο Προστάτης αδένας, το Πέος και οι Όρχεις

Ουροροοµέτρηση

Το ιατρείο διαθέτει το Ροόµετρο της Mediwatch µε περιστρεφόµενο δίσκο για µέγιστη ακρίβεια στη µέτρηση.

Με τη ροοµέτρηση ελέγχουµε τη µορφολογία της καµπύλης ροής – όγκου η οποία µας δίνει πληροφορίες για το αν η ούρηση έχει φυσιολογική ροή, αν υπάρχει αποφρακτική ούρηση ή χαµηλή ροή ούρησης και να υποψιαστούµε µια µη συνεργική ούρηση.

Ουροροοµέτρηση
Triplex πέους – Έλεγχος στυτικής λειτουργίας

Triplex πέους – Έλεγχος στυτικής λειτουργίας

Το triplex πέους γίνεται στο ιατρείο µε ηρεµία και χωρίς εξωτερικές ενοχλήσεις ώστε ο ασθενής να µπορέσει να πετύχει όσο το δυνατό καλύτερη στύση. Χορηγείται µια ειδική αγγειοδραστική ουσία και ακολουθεί για 10 λεπτά οπτικοακουστικός ερεθισµός.

Στην συνέχεια κάθε 5 λεπτά καταγράφονται η µέγιστη συστολικη ταχύτητα ροής (PSV), η τελoδιαστολική ταχύτητα ροής (EDV) και ο δέικτης αντίστασης (RI) µέχρι τη συµπλήρωση µισής ώρας.

Γίνεται όταν υπάρχει στυτική δυσλειτουργία σε άνδρες, πριν από χειρουργικές επεµβάσεις στο πέος και σε υποψία οργανικού προβλήµατος. Ελέγχεται η αρτηριακή παροχή και ο µηχανισµός φλεβικής σύγκλισης στο πέος.

Επειδή υπάρχει συσχέτιση της στυτικής δυσλειτουργίας µε τη Στεφανιαία νόσο η εξέταση αυτή µπορεί να την αναδείξει.