Χειρούργος, Ουρολόγος & Ανδρολόγος στην Ζάκυνθο

2695301078

6944460553

Πλατεία Αγίου Λουκά &

Κανδιάνου Ρώμα 2, Ζάκυνθος

Category: Επεμβάσεις στο νοσοκομείο

TURis – Διουρηθρική Αφαίρεση Προστάτη

TURis – Διουρηθρική Αφαίρεση Προστάτη

Είναι η χειρουργική επέµβαση αφαίρεσης του εσωτερικού µέρους του προστάτη (αδένωµα) µέσω της ουρήθρας.
Συνιστάται για την αντιµετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη:

 • Όταν δεν βελτιώνεται η ούρηση µε τη φαρµακευτική αγωγή
 • Σε λιθίαση της ουροδόχου κύστεως
 • Σε επαναλαµβανόµενη αιµατουρία
 • Όταν υπάρχει επίσχεση ούρων ή ακράτεια από υπερπλήρωση
 • Και όταν υπάρχει διάταση στο πυελοκαλυκικό σύστηµα των νεφρών από µεγάλο υπόλειµµα ούρων

Γίνεται µε ρεζεκτοσκόπιο το οποίο µε τη χρήση της διπολικής διαθερµίας αφαιρεί και καυτηριάζει το αδένωµα του προστάτη.
Μετά εισέρχεται ένας καθετήρας που αφαιρείται σε 3 ηµέρες.

Διουρηθρική Αφαίρεση Όγκου Ουροδόχου Κύστεως – TURBT

Είναι η χειρουργική αφαίρεση επιφανειακού όγκου της ουροδόχου κύστεως µέσα από την ουρήθρα.
Εφαρµόζεται όταν βρεθεί κάποιος θηλωµατώδης όγκος µέσα την ουροδόχο κύστη ή στην προστατική ουρήθρα.
Εισάγεται το ρεζεκτοσκόπιο µέσα από την ουρήθρα στην ουροδόχο κύστη και κόβει µε θερµότητα τον όγκο. Πρέπει πάντα να αφαιρείται και τμήμα του μυικού χιτώνα της ουροδόχου κύστεως για να είναι σωστή η εκτομή. Στη συνέχεια καυτηριάζεται η περιοχή και εισέρχεται καθετήρας ο οποίος αφαιρείται σε 3 ηµέρες.

Διουρηθρική Αφαίρεση Όγκου Ουροδόχου Κύστεως – TURBT
Ριζική Κυστεκτομή

Ριζική Κυστεκτομή

Είναι η χειρουργική αφαίρεση της ουροδόχου κύστεως µαζί µε τον προστάτη στους άνδρες και µαζί µε τις ωοθήκες και τη µήτρα στις γυναίκες.
Γίνεται όταν υπάρχει διηθητικός ή επιφανειακός αλλά πολύ επιθετικός καρκίνος στην ουροδόχο κύστη.
Μπορεί να γίνει ροµποτικά, λαπαροσκοπικά ή µε την ανοικτή µέθοδο. Περιλαµβάνει εκτεταµένη λεµφαδενεκτοµή στην πύελο και εκτροπή των ούρων.

Τα πλεονεκτήµατα της ροµποτικής ριζικής κυστεκτοµής σε σχέση µε την ανοιχτή χειρουργική είναι:

 • Ελάχιστος χειρουργικός τραυµατισµός των ιστών
 • Καλύτερο αποτέλεσµα αισθητικά και εντυπωσιακά µικρότερες ουλές
 • Ταχύτερη ανάρρωση και γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενούς
 • Μηδενική σχεδόν απώλεια αίµατος οπότε λιγότερες µεταγγίσεις
 • Ελαχιστοποίηση του µετεγχειρητικού πόνου
 • Ταχύτερη έξοδος από το νοσοκοµείο
 • Συντοµότερη επιστροφή στις καθηµερινές δραστηριότητες, στην εργασία και στην συνηθισµένη διατροφή
 • Μηδαµινές µετεγχειρητικές επιπλοκές που σχετίζονται µε το τραύµα, όπως πχ διαπύηση, διάσπαση, κήλη, χρόνιος πόνος, δύσµορφη ουλή κτλ.
 • Επειδή η κοιλιά µένει κλειστή και δεν υπάρχει µεγάλη απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών σε σχέση µε το ανοιχτό χειρουργείο η καρδιαγγειακή και αναπνευστική επιβάρυνση είναι σηµαντικά µικρότερη

Νεφρεκτοµή

Είναι η χειρουργική αφαίρεση του νεφρού.

Στη ριζική νεφρεκτοµή συναφαιρείται το περινεφρικό λίπος και το επινεφρίδιο, σε ασθενείς µε εντοπισµένο καρκίνο του νεφρού, ο οποίος δεν έχει επεκταθεί έξω από τον νεφρό.

Στη µερική νεφρεκτοµή γίνεται αφαίρεση µόνο του όγκου (ογκεκτοµή) ενώ ο υπόλοιπος υγιής νεφρός διατηρείται.

Στην απλή νεφρεκτοµή αφαιρείται µόνο ο νεφρός ενώ το περινεφρικό λίπος και το επινεφρίδιο παραµένουν και γίνεται σε περιπτώσεις καλοηθών παθήσεων του νεφρού.

Αναλυτικότερα τα πλεονεκτήµατα της ροµποτικής ριζικής νεφρεκτοµής είναι:

 • Μικρότερο χειρουργικό τραύµα
 • Μικρότερη απώλεια αίµατος και λιγότερες µεταγγίσεις
 • Ελάχιστος χειρουργικός πόνος
 • Αισθητικά καλύτερο αποτέλεσµα
 • Συντοµότερος χρόνος παραµονής στο νοσοκοµείο
 • Ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενούς
 • Γρηγορότερη λειτουργία του εντέρου και ταχύτερη επιστροφή στην συνηθισµένη δίαιτα
 • Συντοµότερη επιστροφή στις καθηµερινές δραστηριότητες

 

Νεφρεκτοµή
La Peyronie

La Peyronie

Α. Φαρµακευτική αγωγή:
Η φαρµακευτική θεραπεία έχει ως σκοπό την σταθεροποίηση και τη µη επιδείνωση της νόσου. Σπάνια µπορεί να παρατηρηθεί ίαση.

Β. Χειρουργική αντιµετώπιση:
Όταν η κάµψη του πέους είναι σηµαντική και δυσκολεύει τη σεξουλική πράξη, τότε πρέπει να αντιµετωπιστεί χειρουργικά.
Φυσικά θα πρέπει να έχει σταθεροποιηθεί η νόσος και µετά να παρέµβουµε.

Κριτήρια για την σταθεροποίηση της νόσου είναι:

 • Απουσία πόνου
 • Ελάχιστη διάρκεια σταθεροποιηµένης κάµψης 6 µήνες
 • Ασβεστοποιηµένη πλάκα στο υπερηχογράφηµα πέους

Η επιλογή της χειρουργικής τεχνικής εξαρτάται από:

 • Μέγεθος της κάµψης
 • Μήκος του πέους σε χάλαση και στύση
 • Συνύπαρξη στυτικής δυσλειτουργίας

Τεχνική διατήρησης της πλάκας:
Πραγµατοποιείται πτύχωση του ινώδους χιτώνα στην αντίθετη πλευρα έτσι ώστε το πέος να ευθειάσει. Το πέος θα µικρύνει κατά 1 – 1,5 εκ.
Προϋποθέσεις είναι η κάµψη να µην είναι πολύ µεγάλη, να υπάρχει ικανοποιητικό µήκος πέους και όταν δεν θέλουµε να «ρισκάρουµε» επιδείνωση της στυτικής λειτουργίας.

Τεχνική αφαίρεσης της πλάκας:
Γίνεται προσεκτική αφαίρεση της πλάκας και µετά τοποθετείται τεχνητό µόσχευµα.
Αυτή η τεχνική εφαρµόζεται όταν η κάµψη είναι µεγάλη, όταν το µήκος του πέους είναι µικρό και έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη καλής στυτικής λειτουργίας.

Όταν η νόσος Peyronie συνοδεύεται από στυτική δυσλειτουργία που δεν ανταποκρίνεται στη φαρµακευτική αγωγή τότε συνιστάται η τοποθέτηση πεϊκής πρόθεσης.

Στενώµατα ουρήθρας

Ανάλογα με το μέγεθος του στενώματος, τη θέση του και την ηλικία του ασθενούς εφαρμόζονται διαφορετικές θεραπείες.

Στο ιατρείο γίνεται ενδοσκοπική διαστολή με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Σε νοσοκομείο μπορεί να γίνει ενδοσκοπική ουρηθροτοµή µε µικροσκοπικό µαχαιρίδιο ή ουρηθροπλαστική µε λήψη µοσχεύµατος από το βλενογόννο του στόµατος.

Σε υπερήλικες γίνονται διαστολές σε τακτά χρονικά διαστήµατα.

Στενώµατα ουρήθρας
Πλαστική Αποκατάσταση Υδροκήλης

Πλαστική Αποκατάσταση Υδροκήλης

Είναι η χειρουργική επέµβαση, κατά την οποία ανοίγεται το όσχεο και αναστρέφεται ο ιδίως ελυτροειδής χιτώνας του όρχεως.

Με αυτό τον τρόπο αφαιρείται το υγρό που έχει µαζευτεί σε αυτόν και αποφεύγεται η µελλοντική συλλογή του. Αυτό µπορεί να συµβαίνει µόνο στο ένα ηµιόσχεο ή και στα δύο.

Η υδροκήλη µπορεί να χειρουργηθεί όταν προκαλεί δυσφορία στο περπάτηµα, στην καθηµερινή ζωή ή για αισθητικούς λόγους.

Στη βρεφική ηλικία παρακολουθείται µέχρι τους 12 πρώτους µήνες της ζωής επειδή µπορεί να εξαφανίστεί από µόνη της.