Υπηρεσίες

Πλαστική Αποκατάσταση Υδροκήλης

Είναι η χειρουργική επέµβαση, κατά την οποία ανοίγεται το όσχεο και αναστρέφεται ο ιδίως ελυτροειδής χιτώνας του όρχεως.

Με αυτό τον τρόπο αφαιρείται το υγρό που έχει µαζευτεί σε αυτόν και αποφεύγεται η µελλοντική συλλογή του. Αυτό µπορεί να συµβαίνει µόνο στο ένα ηµιόσχεο ή και στα δύο.

Η υδροκήλη µπορεί να χειρουργηθεί όταν προκαλεί δυσφορία στο περπάτηµα, στην καθηµερινή ζωή ή για αισθητικούς λόγους.

Στη βρεφική ηλικία παρακολουθείται µέχρι τους 12 πρώτους µήνες της ζωής επειδή µπορεί να εξαφανίστεί από µόνη της.

Επέμβαση στο νοσοκομείο

Πλαστική Αποκατάσταση Υδροκήλης

Επέμβαση στο νοσοκομείο

Στενώµατα Ουρήθρας

Στενώµατα ουρήθρας

Ανάλογα με το μέγεθος του στενώματος, τη θέση του και την ηλικία του ασθενούς εφαρμόζονται διαφορετικές θεραπείες.

Στο ιατρείο γίνεται ενδοσκοπική διαστολή με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Σε νοσοκομείο μπορεί να γίνει ενδοσκοπική ουρηθροτοµή µε µικροσκοπικό µαχαιρίδιο ή ουρηθροπλαστική µε λήψη µοσχεύµατος από το βλενογόννο του στόµατος.

Σε υπερήλικες γίνονται διαστολές σε τακτά χρονικά διαστήµατα.

La Peyronie

Α. Φαρµακευτική αγωγή:
Η φαρµακευτική θεραπεία έχει ως σκοπό την σταθεροποίηση και τη µη επιδείνωση της νόσου. Σπάνια µπορεί να παρατηρηθεί ίαση.

Β. Χειρουργική αντιµετώπιση:
Όταν η κάµψη του πέους είναι σηµαντική και δυσκολεύει τη σεξουλική πράξη, τότε πρέπει να αντιµετωπιστεί χειρουργικά.
Φυσικά θα πρέπει να έχει σταθεροποιηθεί η νόσος και µετά να παρέµβουµε.

Κριτήρια για την σταθεροποίηση της νόσου είναι:

 • Απουσία πόνου
 • Ελάχιστη διάρκεια σταθεροποιηµένης κάµψης 6 µήνες
 • Ασβεστοποιηµένη πλάκα στο υπερηχογράφηµα πέους

Η επιλογή της χειρουργικής τεχνικής εξαρτάται από:

 • Μέγεθος της κάµψης
 • Μήκος του πέους σε χάλαση και στύση
 • Συνύπαρξη στυτικής δυσλειτουργίας

Τεχνική διατήρησης της πλάκας:
Πραγµατοποιείται πτύχωση του ινώδους χιτώνα στην αντίθετη πλευρα έτσι ώστε το πέος να ευθειάσει. Το πέος θα µικρύνει κατά 1 – 1,5 εκ.
Προϋποθέσεις είναι η κάµψη να µην είναι πολύ µεγάλη, να υπάρχει ικανοποιητικό µήκος πέους και όταν δεν θέλουµε να «ρισκάρουµε» επιδείνωση της στυτικής λειτουργίας.

Τεχνική αφαίρεσης της πλάκας:
Γίνεται προσεκτική αφαίρεση της πλάκας και µετά τοποθετείται τεχνητό µόσχευµα.
Αυτή η τεχνική εφαρµόζεται όταν η κάµψη είναι µεγάλη, όταν το µήκος του πέους είναι µικρό και έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη καλής στυτικής λειτουργίας.

Όταν η νόσος Peyronie συνοδεύεται από στυτική δυσλειτουργία που δεν ανταποκρίνεται στη φαρµακευτική αγωγή τότε συνιστάται η τοποθέτηση πεϊκής πρόθεσης.

ήνες της ζωής επειδή µπορεί να εξαφανίστεί από µόνη της.

Επέμβαση στο νοσοκομείο

La Peyronie

Επέμβαση στο νοσοκομείο

Νεφρεκτοµή

Νεφρεκτοµή

Είναι η χειρουργική αφαίρεση του νεφρού.

Στη ριζική νεφρεκτοµή συναφαιρείται το περινεφρικό λίπος και το επινεφρίδιο, σε ασθενείς µε εντοπισµένο καρκίνο του νεφρού, ο οποίος δεν έχει επεκταθεί έξω από τον νεφρό.

Στη µερική νεφρεκτοµή γίνεται αφαίρεση µόνο του όγκου (ογκεκτοµή) ενώ ο υπόλοιπος υγιής νεφρός διατηρείται.

Στην απλή νεφρεκτοµή αφαιρείται µόνο ο νεφρός ενώ το περινεφρικό λίπος και το επινεφρίδιο παραµένουν και γίνεται σε περιπτώσεις καλοηθών παθήσεων του νεφρού.

Αναλυτικότερα τα πλεονεκτήµατα της ροµποτικής ριζικής νεφρεκτοµής είναι:

 • Μικρότερο χειρουργικό τραύµα
 • Μικρότερη απώλεια αίµατος και λιγότερες µεταγγίσεις
 • Ελάχιστος χειρουργικός πόνος
 • Αισθητικά καλύτερο αποτέλεσµα
 • Συντοµότερος χρόνος παραµονής στο νοσοκοµείο
 • Ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενούς
 • Γρηγορότερη λειτουργία του εντέρου και ταχύτερη επιστροφή στην συνηθισµένη δίαιτα
 • Συντοµότερη επιστροφή στις καθηµερινές δραστηριότητες

Ριζική Κυστεκτομή

Είναι η χειρουργική αφαίρεση της ουροδόχου κύστεως µαζί µε τον προστάτη στους άνδρες και µαζί µε τις ωοθήκες και τη µήτρα στις γυναίκες.
Γίνεται όταν υπάρχει διηθητικός ή επιφανειακός αλλά πολύ επιθετικός καρκίνος στην ουροδόχο κύστη.
Μπορεί να γίνει ροµποτικά, λαπαροσκοπικά ή µε την ανοικτή µέθοδο. Περιλαµβάνει εκτεταµένη λεµφαδενεκτοµή στην πύελο και εκτροπή των ούρων.

Τα πλεονεκτήµατα της ροµποτικής ριζικής κυστεκτοµής σε σχέση µε την ανοιχτή χειρουργική είναι:

 • Ελάχιστος χειρουργικός τραυµατισµός των ιστών
 • Καλύτερο αποτέλεσµα αισθητικά και εντυπωσιακά µικρότερες ουλές
 • Ταχύτερη ανάρρωση και γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενούς
 • Μηδενική σχεδόν απώλεια αίµατος οπότε λιγότερες µεταγγίσεις
 • Ελαχιστοποίηση του µετεγχειρητικού πόνου
 • Ταχύτερη έξοδος από το νοσοκοµείο
 • Συντοµότερη επιστροφή στις καθηµερινές δραστηριότητες, στην εργασία και στην συνηθισµένη διατροφή
 • Μηδαµινές µετεγχειρητικές επιπλοκές που σχετίζονται µε το τραύµα, όπως πχ διαπύηση, διάσπαση, κήλη, χρόνιος πόνος, δύσµορφη ουλή κτλ.
 • Επειδή η κοιλιά µένει κλειστή και δεν υπάρχει µεγάλη απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών σε σχέση µε το ανοιχτό χειρουργείο η καρδιαγγειακή και αναπνευστική επιβάρυνση είναι σηµαντικά µικρότερη

Επέμβαση στο νοσοκομείο

Ριζική Κυστεκτομή

Επέμβαση στο νοσοκομείο

Διουρηθρική Αφαίρεση Όγκου Ουροδόχου Κύστεως – TURBT

Διουρηθρική Αφαίρεση Όγκου Ουροδόχου Κύστεως – TURBT

Είναι η χειρουργική αφαίρεση επιφανειακού όγκου της ουροδόχου κύστεως µέσα από την ουρήθρα.
Εφαρµόζεται όταν βρεθεί κάποιος θηλωµατώδης όγκος µέσα την ουροδόχο κύστη ή στην προστατική ουρήθρα.
Εισάγεται το ρεζεκτοσκόπιο µέσα από την ουρήθρα στην ουροδόχο κύστη και κόβει µε θερµότητα τον όγκο. Πρέπει πάντα να αφαιρείται και τμήμα του μυικού χιτώνα της ουροδόχου κύστεως για να είναι σωστή η εκτομή. Στη συνέχεια καυτηριάζεται η περιοχή και εισέρχεται καθετήρας ο οποίος αφαιρείται σε 3 ηµέρες.

TURis – Διουρηθρική Αφαίρεση Προστάτη

Είναι η χειρουργική επέµβαση αφαίρεσης του εσωτερικού µέρους του προστάτη (αδένωµα) µέσω της ουρήθρας.
Συνιστάται για την αντιµετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη:

 • Όταν δεν βελτιώνεται η ούρηση µε τη φαρµακευτική αγωγή
 • Σε λιθίαση της ουροδόχου κύστεως
 • Σε επαναλαµβανόµενη αιµατουρία
 • Όταν υπάρχει επίσχεση ούρων ή ακράτεια από υπερπλήρωση
 • Και όταν υπάρχει διάταση στο πυελοκαλυκικό σύστηµα των νεφρών από µεγάλο υπόλειµµα ούρων

Γίνεται µε ρεζεκτοσκόπιο το οποίο µε τη χρήση της διπολικής διαθερµίας αφαιρεί και καυτηριάζει το αδένωµα του προστάτη.
Μετά εισέρχεται ένας καθετήρας που αφαιρείται σε 3 ηµέρες.

Επέμβαση στο νοσοκομείο

TURis – Διουρηθρική Αφαίρεση Προστάτη

Επέμβαση στο ιατρείο

Triplex Πέους – Έλεγχος Στυτικής Λειτουργίας

Triplex πέους – Έλεγχος στυτικής λειτουργίας

Το triplex πέους γίνεται στο ιατρείο µε ηρεµία και χωρίς εξωτερικές ενοχλήσεις ώστε ο ασθενής να µπορέσει να πετύχει όσο το δυνατό καλύτερη στύση. Χορηγείται µια ειδική αγγειοδραστική ουσία και ακολουθεί για 10 λεπτά οπτικοακουστικός ερεθισµός.

Στην συνέχεια κάθε 5 λεπτά καταγράφονται η µέγιστη συστολικη ταχύτητα ροής (PSV), η τελoδιαστολική ταχύτητα ροής (EDV) και ο δέικτης αντίστασης (RI) µέχρι τη συµπλήρωση µισής ώρας.

Γίνεται όταν υπάρχει στυτική δυσλειτουργία σε άνδρες, πριν από χειρουργικές επεµβάσεις στο πέος και σε υποψία οργανικού προβλήµατος. Ελέγχεται η αρτηριακή παροχή και ο µηχανισµός φλεβικής σύγκλισης στο πέος.

Επειδή υπάρχει συσχέτιση της στυτικής δυσλειτουργίας µε τη Στεφανιαία νόσο η εξέταση αυτή µπορεί να την αναδείξει.

Ουροροοµέτρηση

Το ιατρείο διαθέτει το Ροόµετρο της Mediwatch µε περιστρεφόµενο δίσκο για µέγιστη ακρίβεια στη µέτρηση.

Με τη ροοµέτρηση ελέγχουµε τη µορφολογία της καµπύλης ροής – όγκου η οποία µας δίνει πληροφορίες για το αν η ούρηση έχει φυσιολογική ροή, αν υπάρχει αποφρακτική ούρηση ή χαµηλή ροή ούρησης και να υποψιαστούµε µια µη συνεργική ούρηση.

Επέμβαση στο ιατρείο

Ουροροοµέτρηση

Επέμβαση στο ιατρείο

Υπερηχογράφηµα Ουροποιητικού Και Γεννητικού Συστήµατος

Υπερηχογράφηµα ουροποιητικού και γεννητικού συστήµατος

Ο ιατρός Σούφης Ευγένιος κατέχει ειδική άδεια από το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια υπερηχογραφηµάτων στο ουροποιογεννητικό σύστηµα.

Το ιατρείο διαθέτει το σύγχρονο Ουρολογικό υπερηχογράφο της εταιρείας BK Medical, τύπου Flex Focus µε διακοιλιακή κεφαλή, διορθική κεφαλή και κεφαλή επιφανειακών οργάνων.

Εξετάζονται τα Νεφρά, οι Ουρητήρες, η Ουροδόχος κύστη, ο Προστάτης αδένας, το Πέος και οι Όρχεις

Καυτηριασµός Κονδυλωµάτων

Τα κονδυλώµατα πρέπει να αντιµετωπίζονται γιατί έτσι µειώνεται το φορτίο του ιού HPV.

Η αντιµετώπιση των κονδυλωµάτων γίνεται στο ιατρείο ανώδυνα με εξάχνωση τους.

Δεν υπάρχει φάρµακο το οποίο να εξαλείφει τον ιό.

Επέμβαση στο ιατρείο

Καυτηριασµός Κονδυλωµάτων

Επέμβαση στο ιατρείο

Διατοµή Βραχέως Χαλινού

Διατοµή Βραχέως Χαλινού

Η θεραπεία του βραχεως χαλινού ειναι χειρουργική. Πραγµατοποιείται εξάχνωση του χαλινού (δηλαδή του λίγου δέρματος που ενώνει στην κάτω επιφάνεια του πέους, τη βάλανο με την ακροποσθία) και δεν τοποθετούνται ράµµατα. Η επέµβαση γίνεται στο ιατρείο µε αναισθητική κρέμα και διαρκεί περιπου 10′.

Ο ασθενής µπορεί να είναι σεξουαλικά ενεργός µετά από περίπου 20 ηµέρες.

Περιτοµή

Η περιτοµή είναι η χειρουργική αφαίρεση της ακροποσθίας, δηλαδή του δέρµατος που καλύπτει τη βάλανο στον άνδρα. Η επέμβαση είναι ανώδυνη (με τοπική αναισθησία στο ιατρείο) και στη συνέχεια γίνεται πλαστική αποκατάσταση για να επιτύχουμε το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Η περιτοµή γίνεται λόγους λειτουργικότητας, όταν η βάλανος δεν µπορεί να αποκαλυφθεί στη σεξουαλική πράξη, δηλαδή υπάρχει φίµωση. Σε ηλικιωµένους άνδρες γίνεται για λόγους υγιεινής ώστε να µη συσσωρεύονται µικροοργανισµοί ή σµήγµα και εµφανίζονται µολύνσεις.

Τέλος µπορεί να γίνει για καθαρά αισθητικούς λόγους.

Σε όλες τις περιπτώσεις το τελικό αποτέλεσµα είναι πάρα πολύ καλό.

Σε χώρες όπως οι ΗΠΑ εφαρµόζεται σε πολλά νεογέννητα άσχετα µε το θρήσκευµα, στην εβραϊκή και στη µουσουλµανική θρησκεία οι γονείς περιτέµνουν τα άρρενα βρέφη τους σύµφωνα µε τους θρησκευτικούς κανόνες. Στην Ελλάδα δεν ισχύει αυτό.

Επέμβαση στο ιατρείο

Περιτοµή